Transformační procesy v kandidátských zemích EU a jejich náklady

Základní informace

Název práce: Transformační procesy v kandidátských zemích EU a jejich náklady

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 17 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Renata Langmajerová

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Tématem transformačních procesů se zabývá mnoho článků a prací, avšak transformační proces je zde většinou chápán jako změna z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní v 90. letech 20. století. Zejména se jedná o státy SSSR, k nimž patřila i Česká a Slovenská republika – Československo, dále např. Polsko a Maďarsko. V seminární práci na téma transformační procesy v kandidátských zemích EU a jejich náklady se proto budu zabývat i transformačními procesy v zemích bývalého SSSR, neboť s tímto tématem jednoznačně souvisí a navazuje na transformaci zemí ke vstupu do EU.
Výše uvedené státy SSSR byly od 60. let 20. století součástí RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), která fungovala právě a pouze v SSSR. Jednalo se o vzájemné obchodování se zbožím a službami. „Vývoz ČSSR směřoval ze 3/4 na trhy zemí RVHP. Důležitým rysem tohoto trhu byl způsob placení. Platby se uskutečňovaly na bázi clearingu, zúčtovací jednotkou byl rubl. Vytvořil se tak velký uzavřený trh omezený pouze na socialistické země.“ V daném případě se tedy jednalo o velmi uzavřený „zahraniční“ trh, který spolu vzájemně kooperoval, dalo by se tedy říci, že se jednalo o podobu „volného“ trhu zboží a služeb. O zahraničním trhu se však nedá vůbec hovořit. Státy střední a východní Evropy, kterými se budu ve své práci zabývat (Polsko, Československo a Maďarsko) musely projít velice bouřlivým vývojem od přechodu z centrálně plánované politiky až po vstup do Evropské unie.
Státy bývalého SSSR po listopadu 1989 přecházely z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, což bylo možno uskutečnit dvěma způsoby, buď šokovou terapií, nebo gradualismem, což bude podrobněji vysvětleno v textu. „Po roce 1989 stály exsocialistické země před náročným úkolem. Mezi hlavní kroky patřilo deregulovat všechny ceny, otevřít domácí trhy zahraničnímu zboží a privatizace veškerého majetku v zemi. Při hledání strategie transformace se uplatnily dva různé postupy.“ Tyto terapie v sobě zahrnovaly liberalizaci trhů, stabilizaci ekonomiky, privatizaci a restrukturalizaci podniků, a to ve velmi krátké době, což bylo náročné jak pro politické představitele a realizátory těchto změn, tak zejména pro samotné občany. Následně po těchto terapiích přišlo období, kdy nestačilo být pouze samostatnou otevřenou ekonomikou ve střední Evropě, nastala tedy v podstatě nutnost spojení ve větší společenství, kterou byla schopna zajistit pro nově příchozí státy Evropská unie, a to zejména nabídkou volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, s možnostmi různých dotací a subvencí transformujícím se ekonomikám.

Klíčová slova

Hospodářská politika, Transformační procesy, Srovnání centrálně plánovaných ekonomik, Gradualismus, Šoková terapie, Transformační strategie, Vývoj transformujících se ekonomik, Transformace ekonomiky, Kritéria ke vstupu kandidátských zemí, Analýza transformačních nákladů, Porovnání transformačního procesu

Obsah

Obsah
Úvod
1. Srovnání centrálně plánovaných ekonomik
1.1 Gradualismus a šoková terapie
1.2 Transformační strategie v Československé republice, Polsku a Maďarsku
2. Makroekonomický vývoj transformujících se ekonomik
2.1 Česká republika
2.2 Maďarsko
2.3 Polsko
3. Transformace ekonomiky ČR ke vstupu do EU
3.1 Období 1992 – 1996
3.2 Období 1996 - 2004
4. Kritéria ke vstupu kandidátských zemí do EU
5. Analýza transformačních nákladů ČR v letech 1991-2005
5.1 Porovnání transformačního procesu v postkomunistických zemích (HDP, inflace)
Závěr
Zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0323 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde