Srovnání dvou vybraných zemí z hlediska CR

Základní informace

Název práce: Srovnání dvou vybraných zemí z hlediska CR (ČR - SR)

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 6 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Cílem mé práce je pokusit se porovnat cestovní ruch České Republiky a Slovenské Republiky pomocí nashromážděných informací a dat. Porovnat cestovní ruchy obou zemí, či vyjmenovat přednosti a nedostatky cestovního ruchu obou zemí se pokusím v porovnání příjmů a výdajů z cestovního ruchu, dále se pokusím porovnat zahraniční (aktivní i pasivní ) a domací cestovní ruch. Zaměřím se také na zajímavosti obou krajin a v poslední řadě zhodnotím jak země přistupují k propagaci cestovního ruchu. Pro porovnání jsem pužil údaje z let 1996 – 2005, které jsou dastačující k porovnání vývoje cestovního ruchu obou zemí.
Zahraniční cestovní ruch můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní zahraniční cestovní ruch je z pohledu státu přínosem platebních prostředků a to tedy znamená, že příspívá k aktivní straně platební bilance státu. Naopak pasivní zahraníční cestovní ruch představuje výdej platebních prostředků do zahraničních zemí a a zatěžuje tedy pasivní stranu platební bilance státu.

V následující tabulce nalezneme davizové příjmy a výdaje z cestovního ruchu obou republik v mld. USD. Ve vývoji bilance cestovního ruchu je velký rozdíl, který je patrný již na první pohled. Podíváme-li se na vývoj bilance cestovního ruchu ČR, uvidíme pravidelný přírůstek v každém roce. Vyjímkou je pouze rok 2002, kdy příjmy z cestovního ruchu dosáhly pouze 2,9 mld.což byl velký pokles oproti ostatním rokům. Tento pokles měl na svědomí teroristický útok na WTC v New york city. Lidé po celém světě nedůvěřovali letecké dopravě a všeobecně méně cestovali a to se projevilo snížením příjmů.

U Slovenské bilance cestovního ruchu můžeme naopak pozorovat časté výkyvy jak směrem nahoru, tak směrem dolu. Tento nevyrovnaný vývoj rozhodně není pozitivním ukazatelem vývoje cestorvního ruchu SR.

Klíčová slova

Česká Republika, Slovenská Republika, Domáci cestovní ruch, Turismus, Vizitky ČR, Vizitky SR, Příjmy z cestovní ruchu, Výdaje z cestovní ruchu, Propagace turismu, Aktivní cestovní ruch, Pasivní cestovní ruch


Obsah

1. Úvod
2. Stručné vizitky ČR a SR
3. Příjmy a výdaje ČR a SR z cestovní ruchu
4. Srovnání ACR obou zemí
5. Srovnání PCR obou zemí
6. Srovnání DCR obou zemí
7. Co mohou země nabídnout?
8. Propagace turismu v obou zemích
9. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0227 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde