Rozbor výkonnosti firmy

Základní informace - Rozbor výkonnosti firmy

Název práce: Rozbor výkonnosti firmy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Souhrn - Rozbor výkonnosti firmy

Firma Duostav KB, s.r.o. působí na trhu od roku 1997. Analyzovaná společnost se zabývá výstavbou cihlových rodinných domů, opravou rodinných domů a opravou budov podnikatelských subjektů. Počet zaměstnanců firmy se pohybuje od 10 do 20, jedná se tedy o malou až střední firmu. Podle údajů Českého statistického úřadu se firem této velikosti vyskytuje na trhu průměrně 3 200 (viz příloha č. 1), z toho důvodu společnost čelí velké konkurenci, protože celkový počet všech stavebních firem na českém trhu je přibližně 150 tisíc. Příloha č. 1 dále ukazuje, že počet firem v odvětví se neustále mění, trend není ani rostoucí ani klesající.

Konkurenční výhoda spočívá v tom, že se firma zaměřila na konkrétní výstavbu – cihlové rodinné domy a jejich opravy. Pálená cihla a cihlové výrobky patří mezi nejpoužívanější materiály na stavbu menších bytových domů a především rodinných domů. Mezi výhody cihlového domu patří dobrá izolace i akumulace tepla, cihla také příliš nezatěžuje životní prostředí, je to přírodní materiál. Pro bytovou výstavbu je u nás tento zdicí materiál stále nejrozšířenější. Hlavní výhodou oproti montovaným domům je akumulační schopnost a difuzní propustnost. Přesto společnost čelí konkurenci i ze strany stavebních podniků, které se výstavbou montovaných a nízko-energetických domů zabývají.

Klíčová slova - Rozbor výkonnosti firmy

Výkonnost firmy, informační zdroje firmy, tržby, tržní podíl, poměrové ukazatele, konkurence, účetní výkaz

Obsah - Rozbor výkonnosti firmy

1 Historie a stručný popis analyzované firmy
2 Popis a zhodnocení kvality použitých informačních zdrojů o podniku a výsledcích jeho činnosti
2.1 Účetní výkazy za období 2006-2008
2.2 Výpočet vybraných poměrových ukazatelů
3 Výrobní program firmy, hlavní trhy a zákazníci. Vývoj tržeb a odhad tržního podílu celkem a na jednotlivých trzích, případně hlavních zákazníků
3.1 Charakteristika trhu
3.2 Výrobní program
3.3 Hlavní trhy a zákazníci
3.4 Vývoj tržeb
3.5 Odhad tržního podílu
4 Porovnání se dvěma největšími konkurenty
4.1 Srovnání se společností Přibyl S-R, s.r.o.
4.2 Srovnání se společností MONDY HOME, s.r.o.
5 Návrhy na opatření ke zlepšení obchodní výkonnosti firmy
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Stažení práce - Rozbor výkonnosti firmy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0610 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde