Nezaměstnanost absolventů v České republice

Základní informace - Nezaměstnanost absolventů v České republice

Název práce: Nezaměstnanost absolventů v České republice

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

Souhrn - Nezaměstnanost absolventů v České republice

Nezaměstnanost absolventů škol je ve všech zemích vyšší než je nezaměstnanost celková. Proto jsou také považováni za rizikovou skupinu. Nezaměstnanost absolventů je často jen krátkodobá a někdy i chtěná. Do evidence Úřadu Práce často vstupují absolventi škol, kteří neznají situaci na trhu práce a většině z nich chvíli trvá než si najdou nějaké uplatnění. U středoškoláků, zejména absolventů gymnázií, je nezaměstnanost někdy spojena s tím, že nebyli přijati na vysokou školu a pokoušejí se o přijetí opakovaně. Roli mohou hrát i jiné faktory, například snaha oddálit vstup do pracovního života, uplatnění v „šedé ekonomice“, setrvání dívek „v domácnosti“ apod. Ovšem nejproblematičtější skupinu na trhu práce tvoří mladiství do 18-ti let. Do této skupiny patří absolventi základních a speciálních základních škol, kteří se již dále na povolání nepřipravují, anebo tuto přípravu nedokončili. Velkým problémem při jejich umisťování je nedostatečná kvalifikace a chybějící praxe. Na trhu práce mají poměrně stabilní zastoupení a nepodléhají sezónním výkyvům. Míra dosaženého vzdělání ovlivňuje řadu aspektů života jedince a celé společnosti. S vyšším vzděláním máme vyšší naději na dožití, vyšší příjem, lepší životní styl a celkově vyšší kvalitu života a vzdělaná pracovní síla zároveň umožňuje ekonomický růst země. Míra nezaměstnanosti klesá s vyšší úrovní dosaženého vzdělání. Absolventi terciárního vzdělání mají navíc podle odborníků přístup k lepším pozicím na primárním trhu práce.

Klíčová slova

Nezaměstnanost, nezaměstananost absolventů, úřad práce, trh práce, kvalifikace, míra nezaměstnanosti, pracovní pozice, frikční nezaměstnanost, sezónní nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost

Obsah

1. Úvod do problematiky
2. Cíle práce
3. Metodika
4. Literární rešerše
5. Praktická část
6. Závěr
7. Přílohy
8. Seznam použité literatury

Stažení práce - Nezaměstnanost absolventů v České republice

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0473 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde