Nezaměstnanost

Základní informace - Nezaměstnanost

Název práce: Nezaměstnanost

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Mgr. Šárka Machová

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Nezaměstnanost

Úvodem bych chtěla říci, že toto téma jsem si především vybrala z důvodu vážného následku na naší společnost. Nezaměstnanost je v dnešní společnosti velice aktuální problém, který je řešen, ale ne do dostatečné hloubky. Tyto nedostatky ovlivňuje rozpočtový systém a celá společnost trpí. Proto bych se v této práci chtěla zaměřit na to, jak najít nejvhodnější práci ke své profesi, jaká práva a povinnosti má uchazeč o zaměstnání, jaká je aktuální míra nezaměstnanosti, dále považuji za užitečné se zmínit o novém zákoně o zaměstnanosti, který pomůže snížit nezaměstnanost, o návrhu na zvýšení životního minima a o dlouhodobém vývoji nezaměstnanosti s přílohou mnoha grafů, které pomohou přiblížit skutečnost a porovnání současnosti s minulostí. Čerpala jsem z odborných knih, encyklopedií, novinových článků a pracovala jsem s webovými stránkami ministerstva práce a sociálních věcí a českým statistickým úřadem. Cílem této práce je seznámit se s ekonomickými pojmy, týkající se nezaměstnanosti, prohloubit znalosti a pochopit danou situaci do hloubky.
Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce nabídka zaměstnanců převyšuje poptávku firem, je součástí tržní ekonomiky a přináší s sebou negativní ekonomické i sociální důsledky. Dělíme ji na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná nezaměstnanost není považována za problém, neboť nezaměstnaní nejeví zájem o práci (žijí ze svých úspor, mají dostatečně vydělávajícího partnera). Činí tak ekonomicky neaktivní část obyvatelstva. Nedobrovolná nezaměstnanost je už považována za problém, kdy nezaměstnaní aktivně hledají zaměstnání. Pro společnost a pro ekonomiku je dlouhodobá nezaměstnanost velice škodlivá. Nezaměstnaní pobírají nízké sociální dávky, svými malými nákupy neoživují ekonomiku a zatěžují státní rozpočet.

Klíčová slova

Zaměstnanost, nezaměstnanost, frikční nezaměstnanost, strukturální nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt, úřad práce

Stažení práce - Nezaměstnanost

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0448 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde