Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Základní informace - Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Název práce: Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Tématem mé seminární práce je problematika změn počtu velkých podniků v monopolním postavení v EU před vstupem ČR do EZ a po vstupu do EU, a to v rozmezí několika sledovaných let. Na zvolené téma se zaměřuji z několika pohledů, protože jsou zde provázány jak aspekty ekonomické, tak aspekty právní, a to především z pohledu EU. Ve své seminární práci se chci zaměřit na obě uvedené problematiky a poukázat na jejich vývoj a provázanost a na aktuální trendy v této oblasti v kontextu v vývojem počtu monopolních podniků ve sledovaném období.
Z pohledu EU je zdravé soutěžní a konkurenční prostředí charakterizováno globálním konkurenčním tlakem, kterému v takovýchto podmínkách podléhá soutěžní jednání každého podniku. Distributorům, odběratelům a v neposlední řadě konečnému spotřebiteli plynou z konkurenčního prostředí výhody v podobě dnes již takřka permanentní inovace a zlepšování poskytovaných výrobků a služeb, lepších servisních a záručních podmínek atp., což soutěžiteli, resp. podniku umožňuje úspěšně obstát v tomto soutěžení. Určitým znakem dominantního a monopolního postavení je právě možnost podniku nijak zvláště nepřihlížet k podmínkám konkurenčního prostředí. K závěru, že podnik se reálně nachází v dominantním a monopolním postavení, se zpravidla dospěje až na základě pečlivého vyhodnocení několika prvků a jejich vzájemného poměru . Obecně vzniká dominantní postavení v důsledku existence určité situace na relevantním trhu, a to jak na nabídkové (což je častější případ), tak na poptávkové straně trhu. V souvislosti s rozhodovací praxí orgánů Společenství došlo k postupnému vymezení a upřesnění měřítek, indicií a relevantních znaků dominantního a monopolního postavení podniků na evropském trhu i v jednotlivých členských zemích.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů je podíl podniku na relevantním trhu s přihlédnutím k parcelaci jeho zbývající části, dále charakteristika podniku, koncentrace a překážky vstupu na relevantní trh – jde o tzv. strukturální (objektivní) faktory, které můžeme hodnotit jak z právního, tak ekonomického pohledu v podobě statistických údajů. Dále mají na vyhodnocení dominantního postavení vliv rovněž faktory funkční (subjektivní). Rozumíme jimi povahu soutěžního jednání podniku, následky tohoto jednání na podnik samotný, ale též na soutěžitele a trh. Pravdou ale zůstává, že komplexní vyhodnocení všech těchto kritérií je záležitostí značně časově i technicky náročnou. Proto jak praxe Komise, tak Evropského soudního dvora směřovaly k vypracování obecné definice dominantního a monopolního postavení.

Pro účely vymezení dominantního a monopolního postavení podniku na relevantním trhu se nepřihlíží k tomu, z jakých předpokladů vyplývá situace, za níž podnik může přijímat nezávislou tržní strategii. Důvodem k naprosté nezávislosti co do aktivit podniku může být existence monopolu. Velmi často monopol nemá obchodně-hospodářský, řekněme přirozený původ, nýbrž vyplývá z právního prostředí a regulatorních opatření. Právní úprava zákonných či výlučných práv nemusí nutně vést ke vzniku dominantního postavení. Ke vzniku monopolů významnou měrou přispívají též práva k nehmotným statkům. Do monopolní situace se určité subjekty často dostávají i prostřednictvím činnosti orgánů veřejné moci; k přiznání podobného privilegovaného statutu nelze nic namítat do doby, než tohoto statutu začne podnik reálně zneužívat. Monopol bývá též způsoben přímou závislostí klientely na podniku např. v důsledku existence výlučného práva, jehož zneužívá. To byl v roce 1988 případ automobilky Volvo, která rozhodla o zastavení výroby náhradních dílů, k jejichž produkci měla výhradní právo. Nejinak je tomu například v současnosti také s automobilkou Fiat, nebo také aktivitami společnosti Microsoft, kde k významným aktivitám patří také činnost české pobočky společnosti Microsoft na středoevropském trhu.

Klíčová slova - Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Monopol, monopolní postavení, EU, Evropská unie, Evropská komise, Evropa

Stažení práce - Monopoly v ČR a EU v letech 2000-2008

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0404 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde