Model s konstatní velikostí dodávky při poklesu zásoby na signální hladinu

Základní informace

Název práce: Model s konstatní velikostí dodávky při poklesu zásoby na signální hladinu

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Držení zásob v podniku vyplývá ze základních funkcí, které zásoby plní. Umožňují místní odloučení výroby a spotřeby a optimální rozmístění výrobních kapacit z hlediska zdrojů surovin, energií a pracovníků. Jsou však také důležité k zabezpečení plynulosti výrobního procesu či eliminaci nepředvídatelných výkyvů v poptávce a dodávkách. Je důležité vědět, že každý podnik se snaží dosáhnout mimořádného zisku vhodným nákupem za nižší cenu za účelem budoucího prodeje za vyšší cenu nebo předzásobení podniku při snížení ceny či předpokládaném zvýšení ceny materiálu. V souvislosti s držbou zásob je možné také stanovit konkrétní druhy zásob, které souvisí s motivací pro jejich držbu.

V současné době se však klade důraz na snižování zásob. Hlavní negativní vliv držby zásob spočívá především v tom, že váží kapitál, spotřebovávají další práci a prostředky a nesou s sebou rizika znehodnocení, neprodejnosti či nepoužitelnosti. Velikost zásoby by proto měla být z uvedených důvodů co nejmenší, ale zároveň musí zajistit dostatečnou pohotovost dodávek zákazníkům. Je patrné, že obě tato hlediska jsou navzájem protichůdná, a proto mezi nimi musí podnik volit určitý kompromis.

Při členění modelů v teorii zásob přihlížíme především na povahu pohybu zásob. Pak můžeme rozlišovat modely statické a modely dynamické. O statických modelech hovoříme v případě, že se jedná o jednu jedinou dodávku. Základním předpokladem je nemožnost dalšího doplnění zásob, tzn., že zásoba, která se jednou pořídí, nemůže být již znovu doplněna. V určitém období se tak uspokojuje potřeba pouze ze zásoby, která může být vytvořena pouze jednorázově. Pokud nastane situace, že bude vytvořena zásoba nižší, potom vzniknou náklady z nedostatku zásob. Pokud však bude vytvořena zásoba vyšší, než bude potřeba, vzniknou ztráty spojené s neupotřebitelností zásoby po skončení období. V případě, že se jedná o jakékoliv doplňování skladu v průběhu času, ať už průběžně nebo v nějakých dávkách, hovoříme o modelech dynamických. U dynamických modelů je pak především nutné vědět, zda proces doplňování i čerpání zásob je nezávislý na čase, tj. je stacionární nebo se s časem mění, tj. je nestacionární. Je také důležité sledování stavu zásob ve skladu v průběhu čas. První možností je průběžné sledování (kontinuální), druhou možností je pak sledování stavu zásob na skladu v sérii diskrétních časových okamžiků. V tomto případě se může jednat o pravidelné intervaly, ale není to podmínkou. Poptávka je zde vyjádřena jako náhodná veličina X, neboli jako stochastický proces X(t), který je definovaný na T. Obvykle se předpokládá, že poptávka je vyjádřena jako agregovaná poptávka za celé předpokládané období T.

Klíčová slova

Teorie zásob, Modely teorie zásob, Model s konstantní velikostí dodávky, Zásoby, Držení zásob, Signální hladina, Snižování zásob, Pokles zásob

Obsah

1. Úvod do teorie zásob
2. Modely teorie zásob
3. Model s konstantní velikostí dodávky při poklesu zásoby na signální hladinu
4. Seznam použité literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0314 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde