Evropská Unie

Základní informace

Název práce: Evropská Unie

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 25 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0283 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Již od svého zrodu v 50. letech minulého století rozvíjela Evropská unie vztahy se zbytkem světa prostřednictvím společné politiky v oblasti obchodu, rozvojové pomoci a formálních dohod o obchodu a spolupráci s jednotlivými zeměmi nebo regionálními uskupeními. Společná obchodní politika EU funguje na dvou úrovních. Za prvé se Evropská unie v rámci Světové obchodní organizace (WTO) aktivně podílí na vytváření pravidel multilaterálního systému globálního obchodu. Za druhé EU vyjednává své vlastní bilaterální obchodní dohody se zeměmi nebo regionálními uskupeními zemí. Jejím hlavním účelem je vždy podporovat udržitelný růst a rozvoj v partnerských zemích tak, aby měly prostředky pro potírání a vymýcení chudoby. Cílem Unie je pomáhat svým partnerům a podporovat je na cestě k úspěchu a prosperitě.
Otevřený obchod mezi jejími členy podpořil zrod EU před téměř 50 lety a přinesl všem jejím členským státům rostoucí prosperitu. Unie proto stojí v popředí snah otevřít světový obchod ve prospěch bohatých i chudých zemí. Zvýšený objem obchodu zpravidla přispívá ke světovému růstu ve prospěch všech. Přináší spotřebitelům širší škálu výrobků na výběr. Konkurence mezi dovezenými a místními výrobky snižuje ceny a zvyšuje kvalitu. Evropská unie je přesvědčena, že globalizace může přinést hospodářské výhody všem, včetně rozvojovým zemím, pokud jsou přijata vhodná pravidla na multilaterální úrovni a pokud existuje snaha o integraci rozvojových zemí do světového obchodu. Proto Evropská unie vyjednává se svými partnery o otevření obchodu se zbožím a službami. Snaží se pomoci rozvojovým zemím tak, že jim v krátkodobém horizontu poskytne lepší přístup ke svým trhům a zároveň jim dá více času na otevření vlastních trhů pro evropské výrobky. Evropská unie současně reformuje svou zemědělskou politiku, z čehož budou mít rozvojové země rovněž prospěch. EU pevně podporuje Světovou obchodní organizaci (WTO), která stanovuje pravidla, jež mají pomoci otevřít světový obchod a zajistit všem zúčastněným stranám spravedlivé zacházení. Přestože je zřejmé, že tento systém ještě potřebuje zdokonalit, zajišťuje při provozování mezinárodního obchodu právní jistotu a průhlednost.
Evropská unie se stala klíčovým hráčem v rámci řady kol mnohostranných jednání zaměřených na otevření světového obchodu. Zvláštní význam přisuzuje v současnosti probíhajícímu kolu nazvanému „Rozvojové kolo z Dohá“(viz.dále), které bylo zahájeno v roce 2001. Jeho cílem je odstranit překážky pro otevřený trh, zejména ve prospěch rozvojových zemí.
Mocenství mezi členskými zeměmi WTO je více či méně rovnoměrně rozděleno mezi USA a země Evropské unie, které disponují ekonomickou silou umožňující jim prosazovat svou politiku bez ohledu na názory slabších partnerů. To se projevuje zejména během rozhodovacího procesu a uplatňování Mechanismu řešení sporů.
Obchodní politika EU je posuzována v kontextu s cílem trvale udržitelného rozvoje zakotveným ve Smlouvě o EU, stejně tak nají být požadavky ochrany životního prostředí zapracovány do všech politik EU - včetně obchodní politiky. Proto EU analyzuje dopady trvale udržitelného rozvoje (Sustainability Impact Assessments/SIAs) na svá multilaterální i bilaterální obchodní jednání.

Klíčová slova

Evropská Unie, EU, Vznik EU, Vývoj EU, WTO, HDP, Import, Export, Společná zemědělská politika, SZP, McSharyho reforma, Agenda 2000

Obsah

1. Charakteristika uskupení
1.1. Vznik a vývoj EU
1.2. WTO
1.3. HDP, import, export EU
2. Společná zemědělská politika
2.1. Úvod do SZP
2.1.1. Vznik SZP
2.1.2. Principy SZP
2.1.3 Hlavní nástroje společné zemědělské politiky
2.2. Financování SZP
2.3. Reformy SZP
2.3.1. McSharyho reforma
2.3.2. Agenda 2000
2.3.3. Reforma z roku 2003
3. Vyjednávací pozice EU
3.3. Změna obchodně politického režimu se zeměmi AKT od 1. ledna 2008
4. Náš postoj k liberalizaci obchodu
4.1. Návrhy řešení a proč
4.2. Analýza co se EU vyplatí a co ne, pokud přistoupí na návrhy řešení dalších uskupení
5. Seznam literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0283 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde