Euroregion Beskydy

Základní informace

Název práce: Euroregion Beskydy

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 38 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006


Souhrn

V současné době dochází k výrazným změnám ve vnímání hranic rozdělujících příhraniční prostory. Tyto změny, jejichž počátky nalézáme v 50. letech 20. století, kdy Evropa hledala po 2. světové válce svoji novou tvář, se nyní dostávají také do České republiky. V ČR byly tyto trendy několik desetiletí z politických důvodů zadržovány, avšak nyní již nic nebrání tomu, aby byly uplatňovány i zde. Po přistoupení ČR do EU navíc dochází k jejich dalšímu posílení. Tyto změny jsou charakterizovány především narůstající spoluprací příhraničních oblastí států, které umožňují nové příležitosti rozvoje a nové možnosti zvyšování kvality života obyvatel, kteří v těchto lokalitách žijí. EU vytvořila několik nástrojů jak tyto přístupy rozvíjet, přičemž nejdůležitějším z nich se ukazují Euroregiony (především z důvodu možnosti spolufinancování projektů z jejich zdrojů). Přeshraniční spolupráce je důvodem a smyslem vytváření euroregionů v Evropě.
Jedním z nich je také euroregion Beskydy, který byl založen v roce 2000 na česko-polsko-slovenské hranici, jako jeden z posledních na území ČR, a o kterém je také celá naše práce.
Jak jsme si již dříve zmínili, „instituce“ s názvem Euroregion je u nás poměrně nová, teprve prochází vývojovou fází. Proto bychom chtěli budoucí posluchače a čtenáře s tímto pojmem více seznámit. Naším druhotným cílem je popsat Euroregiony obecně a poté se blíže zaměříme na Euroregion Beskydy (jeho hlavní poslání, cíle a priority atd.). Této charakteristice je věnována první část práce. Primárním cílem této práce, jenž je popsána ve druhé části, je představit a blíže popsat jednak aktivity tohoto společenství, společné uskutečněné projekty jak v rámci celého Euroregionu Beskydy, tak i v jednotlivých částech tohoto Euroregiony (ať již na straně české, polské či slovenské).

Klíčová slova

Euroregion, Beskydy, Euroregiony, Znaky Euroregionů, Vytváření euroregionů, Interreg III, Asociace evropských hraničních regionů, Členství v euroregionu, Euroregiony v ČR


Obsah

ÚVOD
1 Z HISTORIE
2 CHARAKTERISTIKA EUROREGIONŮ
2. 1 Cíle vytváření euroregionů
2. 2 Znaky Euroregionů
2. 3 Členství v euroregionu
2. 4 Způsoby financování
2. 5 Asociace evropských hraničních regionů
2. 6 Interreg III
3 EUROREGIONY V ČESKÉ REPUBLICE
4 EUROREGION BESKYDY
4. 1 Vznik Euroregionu Beskydy
4. 2 Poloha Euroregionu Beskydy
4. 3 Organizační struktura
4. 4 Základní cíle a úkoly
5 AKTIVITY REGIONU BESKYDY OBECNĚ
5. 1 Hlavní body činnosti RB v rámci cestovního ruchu
5. 2 Sportovní a kulturní akce pro členy RB a ERB
5. 3 Informační a poradenský servis pro členy RB a grantové aktivity
5. 4 Grantové aktivity v rámci RB
5. 4. 1 Grantové aktivity RB v roce 2001
5. 4. 2 Grantové aktivity RB v roce 2002
5. 4. 3 Grantové aktivity RB v roce 2003
5. 4. 4 Grantové aktivity RB v roce 2004
5. 5 Grantové aktivity Regionu Beskydy ve spolupráci se slovenskou stranou
5. 6 Grantové aktivity Regionu Beskydy ve spolupráci s polskou stranou
5. 7 Další aktivity Regionu Beskydy (některé ve spolupráci se SR a PR ERB)
6 VÝZNAMNÉ PROJEKTY NA SLOVENSKÉ STRANĚ ERB
6. 1 Projekty realizované v roce 2002
6. 2 Projekty realizované v roce 2003
6. 3 Projekty realizované v roce 2004
7 ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM ZKRATEK
SEZNAM PŘÍLOHY


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0213 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde