Charakteristika hlavních nástrojů obchodní politiky EU v zahraničním obchodě

Základní informace

Název práce: Charakteristika hlavních nástrojů obchodní politiky EU v zahraničním obchodě

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Petr Hlaváček

Datum obhajoby: 2007

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 40 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0157 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Evropská unie vůči třetím zemím uplatňuje společnou obchodní politiku, z čehož vyplývá, že úprava obchodních vztahů s každou třetí zemí je jednotná a závazná pro všechny členské státy EU. V období před vstupem ČR do EU byla proto veškerá pozornost věnována tomu, aby přechod na novou úpravu podmínek obchodování proběhl plynule a bez negativních dopadů na působení jednotlivých firem. Po vstupu ČR do EU se mnohé změnilo, ale celkově jsou podmínky pro obchodování ČR se zeměmi mimo rozšířenou EU příznivější než před 1. 5. 2004.

Zapojení do společné obchodní politiky mělo pro ČR tyto důsledky:

  • Došlo k přenesení části zákonodárné iniciativy vlády na Evropskou komisi a zákonodárné rozhodovací pravomoci z parlamentu na Radu EU a Evropský parlament.
  • Převzetí a provádění komunitárních obchodně politických právních předpisů a ukončení platnosti všech relevantních národních právních předpisů.
  • Přistoupení k mezinárodním smlouvám uzavřeným EU třetími zeměmi a ukončení aplikace smluv s EU a jakýchkoli dalších mezinárodních smluv s třetími státy, které nejsou kompatibilní s členstvím v EU

Obsah

1. Česká republika ve Společné obchodní politice EU

2. Převzetí společné obchodní politiky EU a její vliv na obchod ČR se třetími zeměmi

2.1 Zásadní změny při dovozu ČR ze třetích zemí

2.2 Zásadní změny při vývozu ČR do třetích zemí

3. Nástroje společné obchodní politiky EU

4. Cla

5. Kvóty

6. Dobrovolná exportní omezení

7. Opatření ovlivňující vývoz

8. Antidumpingová opatření

9. Ochranná opatření

10. Subvence a státní pomoc

11. Protisubvenční opatření

12. Opatření ovlivňující vývoz i dovoz

13. Další nástroje společné obchodní politiky

14. Literatura

 

Klíčová slova

Obchodní politika, Zahraniční obchod, Politika EU, Cla, Kvóty, Exportní omezení, Antidumpingová opatření, Ochranná opatření, Subvence, Státní moc, Protisubvenční opatření, Obchod ČR

 

Stažení práce

Nedávejte zbytečně peníze mobilním operátorům, využijte jiné, lepší možnosti a zaplaťte bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 40 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0157 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Pokud se přesto rozhodnete pro platbu prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde