Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

Základní informace - Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

Název práce: Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 21 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

Souhrn - Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

Tato seminární práce se zabývá vývojem sazby daně z přidané hodnoty v období od roku 2004 do konce roku 2012. Daň z přidané hodnoty představuje jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji prakticky všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Právě z toho důvodu se jí někdy říká daň univerzální. Daň z přidané hodnoty má dvě sazby – základní a sníženou. Česká republika měnila tyto sazby v historii několikrát, zejména potom po roce 2004, kdy se naše země stala součástí Evropské unie, a bylo nezbytné začít respektovat takzvanou Šestou směrnici, která je základním dokumentem o harmonizaci DPH v členských státech unie. Cílem této seminární práce je v teoretické části definovat základní informace a poznatky z oblasti zákona o přidané hodnotě. V části praktické je kladeno za cíl analyzovat vývoj sazeb daně z přidané hodnoty od roku 2004 do závěru roku 2012.

Práce je rozdělena do několika samostatných částí. První kapitola definuje zákon o přidané hodnotě, zaměřuje se na jeho základní charakteristiky. Velmi krátce vymezuje také jeho výhody a nevýhody. Druhá kapitola se zabývá samotnou analýzou daňových sazeb ve vybraném období. Třetí část poskytuje konečné vyhodnocení s modelovým příkladem, který poukazuje na výši daně z přidané hodnoty v jednotlivých letech. Součástí práce jsou i grafické materiály sloužící ke snadnějšímu porozumění výsledků. Informace, se kterými jsme v této seminární práci pracovaly, byly získány zejména ze zákona o dani z přidané hodnoty, z příslušných novel a z odborné literatury zabývající se daňovou problematikou. Nezastupitelným zdrojem byl pro nás rovněž internet, ze kterého jsme se snažily těžit další informace o dané tématice.

Klíčová slova - Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

DPH, subjekt daně, základ daně, sazba daně, objekt daně, vývoj sazby daně, podmínka úhrady daně

Obsah - Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

1 Základní informace o DPH
1.1 Definice DPH
1.2 Základní charakteristiky DPH
1.2.1 Subjekt daně
1.2.2 Objekt daně
1.2.3 Základ daně
1.2.4 Sazba daně
1.2.5 Podmínka úhrady daně
1.3 Výhody a nevýhody DPH
1.3.1 Výhody DPH
1.3.2 Nevýhody DPH
2. Vývoj sazeb DPH v ČR
2. 1 Vývoj sazby DPH od roku 2004 do roku 2007
2. 2 Vývoj sazby DPH od roku 2008 do roku 2009
2. 3 Vývoj sazby DPH od roku 2010 do roku 2011
2. 4 Vývoj sazby DPH v roce 2012
3 Modelový případ
4 Závěr
5 Seznam použité literatury

Stažení práce - Analýza vývoje DPH v letech 2004 - 2012

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0678 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde