Analýza bodu zvratu ječmene jarního

Základní informace

Název práce: Analýza bodu zvratu ječmene jarního

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 6 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Náklady jsou pro podnik a jeho úspěšné fungování důležité. Správné plánování nákladů, je pro běh podniku určující. Jelikož budou-li náklady dlouhodobě větší než zisk, je to pro firmu likvidační a znamená to tedy konec výroby. Proto je třeba také znát bod zvratu, od kterého okamžiku, se výroba vyplatí a stává se tak rentabilní.

Cílem této práce je prostřednictvím analýzy bodu zvratu u ječmene jarního zjistit bod, při kterém se zisk bude rovnat nákladům, kdy se začne výroba vyplácet. Pro analýzu bodu zvratu jsou využity data z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací zveřejněné v databázi Nákladovost zemědělských výrobků v souboru Náklady a výnosy vybraných rostlinných a živočišných výrobků 2007 v tabulce A1/05 ječmen jarní. Nejprve budou vyhodnoceny náklady a rozděleny na fixní a variabilní. Poté budou stanoveny jednotkové variabilní náklady a vypočten bod zvratu. S jeho pomocí bude stanovena bezpečnostní rezerva, kritický objem výroby a bezpečnostní koeficient.

Pro hodnocení hospodaření podniku se také využívá analýza bodu zvratu. Bod zvratu je takový objem prodaných výkonů, při kterém budou uhrazeny všechny náklady. Zisk v bodě zvratu bude nulový. Bod zvratu můžeme vyjádřit jako produkci firmy, při které nevzniká žádný zisk a ani ztráta. Tržby se rovnají nákladům. V literatuře se lze setkat s obdobou definicí bodu zvratu: „Výpočet bodu zvratu odpovídá na otázku , jaký je minimální objem výroby, aby se tržby rovnaly nákladům, neboli od jakého objemu začne vznikat zisk (začne být výroby rentabilní).“
Lze tedy říci, že bod zvratu určuje práh rentability, tedy že tržby z prodeje kryjí náklady, od tohoto bodu vzniká zisk. Pro výpočet bodu zvratu jsou též důležité pojmy jako fixní náklady, variabilní náklady a příspěvek na úhradu. Náklad je peněžní vyjádření vynaložení zdrojů související s uskutečňováním předmětu činnosti podniku. Náklady můžeme rozdělit variabilní a fixní. Fixní náklady vznikají při jednorázovém vkladu činitelů účastnících se výrobního procesu. Variabilní náklady jsou závislé na objemu výroby. Vznikají opakovaně při uskutečnění výrobního procesu. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku je chápán jako rozdíl mezi cenou a variabilními náklady. Analýza bodu zvratu umožňuje hodnotit rizikovost výroby, stanovit bezpečnostní rezervu a kritický rozsah výroby. Bezpečnostní koeficient ukazuje rizikovost výroby, čím větší hodnota koeficientu, tím je výroba méně riziková. Bezpečnostní rezerva představuje prostor, který podnik nebo daná činnost mají k dispozici pro tvorbu zisku.

Výpočtem bylo zjištěno, že výroba se bude vyplácet od produkce 10,8t.. V tomto okamžiku jsou zisky nulové. Při pěstování na větší osevní ploše než je 0,65 ha, bude podnik vykazovat zisky při dodržení nákladů uvedených v tabulce. Vypočtením bezpečnostní rezervy se ukázalo, že podnik má malý prostor pro tvorbu ceny. Bezpečnostní koeficient ukázal, že výroba je riziková. Čím větší hodnota koeficientu, tím je výroba méně riziková.

Klíčová slova

Bod zvratu, Analýza bodu zvratu, Ječmen jarní, Náklady, Plánování nákladů, Zisk, Výroba, Fixní náklady, Variabilní náklady, Ztráta, Tržby, Body zvratu


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0312 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde