Závislost mezi kvalitou prodeje a chováním spotřebitele v tržním prostředí EU

Základní informace

Název práce: Závislost mezi kvalitou prodeje a chováním spotřebitele v tržním prostředí EU

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 67 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Klimeš

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0028 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Diplomová práce se věnuje tématu: Prozkoumávání závislosti mezi kvalitou prodeje a chováním spotřebitele v tržním prostředí EU. Práce má dvě části. První část práce je výkladová. V této části jsou vysvětleny pojmy prodej, techniky prodeje, sortiment zboží, dále se zabývá pojmy spotřebitel - jeho chování a rozhodování a nakonec pracuje s pojmy cena, řízení kvality a péče o zákazníky. Druhá část práce je aplikační. Začíná charakteristikou dvou zkoumaných firem, které mají podobný předmět podnikání – maloobchodní prodej. Postavení na trhu je však rozdílné. Jednou z nich je malá „rodinná“ firma a druhou je mezinárodní obchodní řetězec. Je zde znázorněna jejich obchodní a ekonomická situace, řízení kvality prodeje a péče o zákazníky. Dále jsou obě firmy srovnány dle základních ukazatelů včetně srovnání cen vybraného zboží. Nakonec byl proveden průzkum mezi spotřebiteli pomocí dotazníku. Na základě jeho vyhodnocení byly získány důležité výsledky. Vyplývá z nich, že spotřebitelé nejraději nakupují v samoobsluhách, nejlepší péče o zákazníky je ve specializovaných prodejnách a spotřebitelé upřednostňují vyšší kvalitu před nižší cenou.

Klíčová slova

Kvalita prodeje,Techniky prodeje, Chování spotřebitele, Cena, Marketing, Řízení kvality, Péče o zákazníky, Tržní prostředí EU

Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODIKA
3 LITERÁRNÍ REŠERŽE
3.1 PRODEJ
3.1.1 Techniky prodeje
3.1.2 Model prodeje
3.1.3 Sortiment zboží
3.2 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE
3.2.1 Spotřebitel
3.2.2 Determinanty spotřebního chování
3.2.3 Trh zboží
3.3 MARKETING
3.3.1 Komunikační mix
3.3.2 Cena
3.3.3 Řízení kvality produktu
3.3.4 Řízení kvality prodeje
3.3.5 Technologie provozních operací – zásobování
3.3.6 Péče o zákazníky
4 APLIKAČNÍ ČÁST
4.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY PROFI-HOBBY
4.1.1 Řídící struktura
4.1.2 Ekonomická situace
4.1.3 Stanovení cen
4.1.4 Řízení kvality
4.2 CHARAKTERISTIKA FIRMY OBI
4.2.1 Organizační struktury
4.2.2 Obchodní bilance
4.2.3 Stanovení ceny
4.2.4 Řízení kvality
4.3 SROVNÁNÍ ZKOUMANÝCH FIREM
4.4 ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKU - KVALITNÍ PRODEJ A CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE
5 ZÁVĚR
6 SEZNAM LITERATURY
7 PŘÍLOHA


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0028 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde