Význam cykloturistiky pro cestovní ruch v mikroregionu Hornovsacká dráha

Základní informace

Název práce: Význam cykloturistiky pro cestovní ruch v mikroregionu Hornovsacká dráha

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 96 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0220 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V důsledku neúnosného nárůstu automobilové dopravy nemůže být již jediným cílem dopravního plánování pouhé přizpůsobování se nárůstu tomuto druhu dopravy. Systematicky by měla být podporována doprava přátelská k životnímu prostředí s tendencí brzdit nárůst motorizace a udržovat dopravu v přiměřených objemech. Do této skupiny je řazena i cyklistická doprava. Integrace cyklistické dopravy do celkového dopravního systému se tak stala důležitým úkolem této doby.

V naší republice má cyklistika dlouhou a bohatou tradici. V uplynulých sto letech bylo jízdní kolo nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ale i v jiných teritoriích velmi důležitou součástí každodenního života.

Jízdní kolo je nejdostupnějším a nejrozšířenějším dopravním prostředkem. V ČR počet jízdních kol více než trojnásobně převyšuje počet automobilů. Přesto nejsou pro cyklistiku, zejména v městských aglomeracích, ale ani na otevřených silnicích a rekreačních oblastech, tak vhodné podmínky jako například v Dánsku, zemích Beneluxu či v Německu a to především díky absenci stezek, které by cyklistu rychle a bezpečně provedly přeplněnými městskými centry a přeplněnými komunikacemi. Cyklistické trasy obsahují malý podíl bezpečných cyklistických stezek a informační systém o cílech a službách pro cyklisty je nedokonalý. Nejslabší stránkou však stále zůstává nízká kvalita hlavních a doplňkových služeb.

Vedle tradičních produktů cestovního ruchu jako je kulturně poznávací turistika, sportovní a pěší turistika má mikroregion Hornovsacká dráha dobré podmínky pro rozvoj mnoha moderních produktů cestovního ruchu, zejména však pro rozvoj cykloturistiky.

Vzrůstající počet cyklistů na silnicích v mikroregionu, zájem tuzemských i zahraničních turistů, velký nárůst cyklistiky ve volném čase a také cyklistika jako tradiční způsob dopravy do zaměstnání vyvolaly potřebu vytvořit vhodné podmínky nejen cykloturistům.

Cílem diplomové práce je vyzvednout cykloturistiku jako jednu z možností pro posílení a rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Hornovsacká dráha.

Náplní této diplomové práce je v její první části komplexní analýza postavení cyklistické dopravy v dopravní infrastruktuře České republiky a její rozvoj v domácích podmínkách včetně zmapování jednotlivých druhů cyklistické infrastruktury. Druhá část diplomové práce shrnuje možnosti financování projektů týkajících se cyklistiky jak z národních, tak mezinárodních zdrojů. Ve třetí kapitole se zabývám samotnou charakteristikou mikroregionu Hornovsacká dráha a analyzuji současnou situaci jako výchozí stav pro další možný rozvoj v oblasti cestovního ruchu. V poslední čtvrté části se již podrobněji zabývám systémem certifikace stravovacích a ubytovacích zařízení pro cyklisty tzv. „cyklisté vítáni“, což je jedna z možností jak učinit zdejší mikroregion atraktivnějším pro cykloturisty. Součástí této kapitoly je navíc seznámení se s plánovanou „cyklostezkou Bečva“, která se prozatím nachází ve fázi projektové přípravy.

Klíčová slova

Cykloturistika, Význam cykloturistiky, Cyklistické dopravy, Charakteristika cyklistické dopravy, Rozdělení jízdy na kole, Koordinace cyklistiky, Cykloturistické značení, Stezky pro cyklisty, Stezky pro chodce, Financování cyklostezek, Rozdělení cyklotras, Hornovsacká dráha, Rozvoj cykloturistiky, Národní cyklotrasy, Cyklostezka Bečva

Obsah

Úvod

1 Význam cykloturistiky v ČR
1.1 Prostorové aspekty rozvoje cyklistické dopravy
1.2 Charakteristika cyklistické dopravy
1.3 Základní rozdělení jízdy na kole
1.4 Koordinace cyklistiky s ostatními druhy dopravy
1.5 Dopravní a cykloturistické značení v ČR
1.6 Charakteristika typů cyklistických komunikací
1.6.1 Stezky pro cyklisty
1.6.2 Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem
1.6.3 Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
1.6.4 Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty
1.6.5 Obousměrný cyklistický provoz v jednosměrných ulicích
1.7 Stav komunikací z pohledu cyklistické dopravy
1.8 Rozdělení cyklotras
1.8.1 Evropské cyklotrasy
1.8.2 Národní cyklotrasy
1.8.3 Regionální cyklostezky
1.8.4 Místní Cyklostezky

2 Financování cyklostezek a doprovodných služeb
2.1 Financování z evropských zdrojů
2.1.1 Programovací období 2004 – 2006
2.1.1.1 Společný regionální operační program
2.1.1.2 Iniciativa společenství Interreg III A
2.1.2 Programovací období 2007 – 2013
2.1.2.1 Regionální operační program NUTS II Střední Morava
2.1.2.2 Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR
2.2 Financování cyklistické infrastruktury z národních zdrojů
2.2.1 Státní fond dopravní infrastruktury
2.2.2 Program obnovy venkova

3 Mikroregion Hornovsacká dráha
3.1 Historie a přírodní charakter mikroregionu Hornovsacká dráha
3.2 Poloha a geografická charakteristika území
3.3 Obyvatelstvo a rozloha mikroregionu
3.4 Cestovní ruch
3.4.1 Organizace cestovního ruchu v mikroregionu
3.5 Stručná historie a významnosti jednotlivých obcí mikroregionu
3.6 Kulturní akce a lidové tradice
3.7 Ubytování a stravování v regionu
3.8 Sportovní zázemí
3.8.1 Rozvojová studie sportovního centra Karolinka
3.8.2 Cykloturistika
3.8.3 Turistické a běžkařské trasy
3.9 Informační centra
3.9.1 Turistické informační centrum

4 Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Hornovsacká dráha
4.1 Systémy certifikace služeb pro cyklisty v zahraničí
4.2 Certifikace „Cyklisté vítáni“
4.2.1 Význam zavádění certifikace v mikroregionu Hornovsacká dráha
4.2.2 Kritéria pro certifikaci služeb
4.2.3 Jak může podnikatel certifikaci „Cyklisté vítáni“ získat
4.2.4 Financování a zpoplatnění certifikace
4.2.5 Výhody pro podnikatele vyplývající z certifikace zařízení
4.2.6 Závazky podnikatele po získání certifikace
4.2.7 Podpora certifikace na úrovni krajů, měst a obcí
4.2.8 Přidaná hodnota projektu
4.3 Cyklostezka Bečva

Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0220 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde