Využití ekonomických modelů při modelování ekonomického růstu

Základní informace

Název práce: Využití ekonomických modelů při modelování ekonomického růstu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 53 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0031 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V práci jsou zmapovány různé přístupy k ekonomickému růstu, jak se vyvíjely v čase. Snažila jsem se postihnout podstatu jednotlivých těchto přístupů i za cenu vynechání některých detailů. Přehled teorií zdaleka není vyčerpávající a při jejich výběru jsem se řídila jejich vhodností k využití k praktickým účelům. Danéekonomické veličiny zmiňované v teoriích jsem se snažila ilustrovat praktickými příklady z (nejen)české ekonomiky. Dále v práci na příkladu vlastního (malého) ekonometrického modelu a modelu Fahui Wanga ilustruji dva rozdílní přístupy k modelování, a sice z hlediska teorie a ekonometrie, která je zaměřena více prakticky. Avšak i tento ekonometrický model musí nutně býti v souladu s teorií. Ekonomické modely jsou konstruovány, aby usnadnily porozumění komplexní situace. Ale dříve než bude moci býti teorie použita při řešení praktických problémů je nutno ověřit její teoretickou funkčnost. Konstrukce ekonomických modelů z pohledu ekonomické teorie je předvedena na konkrétním příkladě – modelu systému centrálního místa s dopravními náklady a rurálním zázemím od Fahui Wanga. V dvoustupňovém modelu jsou uvažována dvě města (1.a2.řádu), což je pro vysvětlení mechanismu formování struktury centrálního místa postačující. Funkce poptávky je odvozena z maximalizace užitku spotřebitele. Nabídka je odvozena z maximalizace zisku firem.v modelu je zohledněna hustota populace v rurální oblasti.Celková nabídka rurální oblasti je spočtena agregací individuálních nabídek přes plochu.Optimální velikosti a rozmístění měst je dosaženo při tržní a prostorové rovnováze Při těchto teoretických výpočtech je použito 13 exogenních proměnných. Numerické řešení modelu ukazují na jeho funkčnost (alespoň teoretickou). Modely centrálního místa jsou perspektivní v praktických aplikacích jako je rozmístění městských sídel, zemědělských výrobců, lokalizační rozhodování firem, pro ilustraci tohoto jsem se nakonec část modelu modelu Fahui Wanga, který může na první pohled působit příliš složitě a nepoužitelně, rozhodla prakticky aplikovat na příkladě automobilky Hyundai, jejíž závod se bude brzy stavět v ČR na Moravě.

Klíčová slova

Ekonomický růst, Myrdalova hypotéza kumulativní příčinnosti, daulita, modely centrum – periferie, Solow, Prebisch, ekonometrický model

Obsah

1. Souhrn
2. Klíčová slova
3. Summary
4. Key words
5. Cíle
6. Metodika
7. Úvod
8. Teorie Ekonomického růstu
9. Problémy s vyčíslováním ekonomického růstu
10. Růstové modely
11. Klasické modely
12. Keynesiánské modely
13. Neoklasické modely
14. Nová teorie růstu
15. Růstové modely rozvojových zemí
16. Modely Centrum - periferie
17. G. Myrdal - Model kruhové a kumulativní příčinnosti
18. Model centrum – periferie, model Fahui Wanga
19. Analýza a kritika Wangova modelu
20. Závěr k Wangově modelu
21. Empirické studie o růstu
22. Nové teorie ekonomického růstu
23. Zdroje ekonomického růstu a jejich kvantifikace


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0031 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde