Trh práce v ČR a dopady vstupu ČR do EU

Základní informace

Název práce: Trh práce v ČR a dopady vstupu ČR do EU

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 90 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0105 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V České republice již od 90.let minulého století převyšuje poptávka nabídku práce, což vede ke vzniku nezaměstnanosti. Nezaměstnanost představuje v současné době velký problém pro mnoho států světa včetně České republiky. Na základě znalostí trhu práce a příčin vzniku nezaměstnanosti je vládou ČR definována státní politika zaměstnanosti, jejímž úkolem je zajistit plnou zaměstnanost. Za klíčové problémy trhu práce lze považovat růst nezaměstnanosti dlouhodobé, regionální a v neposlední řadě i nezaměstnanosti absolventů. Je potřebné, aby byla politika zaměstnanosti zaměřena právě na tyto skupiny nezaměstnaných.
V této diplomové práci je charakterizován vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti od roku 1990 do roku 2005. Podrobněji jsou analyzovány roky 2003 – 2004 podle různých hledisek. Záměrem této práce je také zjistit, jaké dopady měl vstup České republiky do Evropské unie. Další část práce je věnována problematice zaměstnávání cizinců v ČR a odchodem českých občanů za prací do zahraničí. V závěru práce jsou uvedeny některé z možností řešení nezaměstnanosti a porovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR s vývojem v EU.

Obsah

1 Úvod
1.1 Cíl práce
1.2 Metodika práce
2 Trh práce
2.1 Rovnováha na trhu práce
2.1.1 Nabídka práce
2.1.2 Poptávka po práci
2.2 Specifika trhu práce
2.3 Segmentace trhu
3 Nezaměstnanost
3.1 Přirozená míra nezaměstnanosti
3.2 Důsledky nezaměstnanosti
3.3 Výpočet nezaměstnanosti
3.4 Druhy nezaměstnanosti
4 Státní politika zaměstnanosti
4.1 Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 – 2006
4.2 Aktivní politika zaměstnanosti
5 Evropská unie
5.1 Historie EU
5.2 Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost
5.2.1 Zhodnocení plnění lisabonské strategie
5.3 Zaměstnávání cizinců v ČR
5.3.1 Zaměstnávaní občanů ze států EU/EHP a Švýcarska
5.4 ČR před vstupem do EU
5.5 ČR rok po vstupu do EU
5.6 Makroekonomický vývoj v zemích před a po vstupu do EU
6 Vývoj nezaměstnanosti v ČR
6.1 Vývoj nezaměstnanosti od roku 1990 do roku 2002
6.1.1 Vývoj nezaměstnanosti v letech 1990 – 1993
6.1.2 Vývoj nezaměstnanosti v letech 1994 – 1996
6.1.3 Vývoj nezaměstnanosti v letech 1997 – 1999
6.1.4 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000 – 2002
6.2 Vývoj nezaměstnanosti od roku 2003
6.3 Porovnání mezi lety 2003 a 2004
6.3.1 Zaměstnanost v roce 2004
6.3.2 Nezaměstnanost v roce 2004
6.3.3 Shrnutí
6.4 Cizinci v ČR
6.5 Čeští pracovníci na trhu práce v EU
6.5.1 Vývoj po vstupu do EU
6.6 Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU
6.6.1 Porovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti mezi ČR a EU
6.6.2 Dopady vstupu ČR do EU v oblasti zaměstnanosti
6.7 Řešení nezaměstnanosti
6.7.1 Politika zaměstnanosti v letech 2003 – 2004
6.7.2 Další možnost
6.8 Dotazník
7 Závěr
8 Použité zkratky
9 Seznam grafů a tabulek v textu
10 Použitá literatura
11 Seznam příloh

Klíčová slova

Trh práce, Nezaměstnanost, Státní politika zaměstnanosti, Evropská unie, Cizinci na trhu práce, Dopady vstupu do EU, Specifika trhu práce, Míra nezaměstnanosti, Důsledky nezaměstnanosti, Druhy nezaměstnanosti, EU, Historie EU, Vývoj nezaměstnanosti v ČR, Zaměstnanost, Cizinci v ČR, Řešení nezaměstnanosti, Zaměstnanost a nezaměstnanost v EU, Lisabonská strategie, Plán zaměstnanosti

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0105 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde