Posouzení ekonomické efektivnosti kapitálu v odvětvích národního hospodářství

Základní informace

Název práce: Posouzení ekonomické efektivnosti kapitálu v odvětvích národního hospodářství

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 95 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0131 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V prvé řadě se jedná o majetek podniků a finanční strukturu, které jsou rozděleny do základních skupin. Teoretická základna pokračuje charakteristikou ekonomické efektivnosti, včetně uvedení početních postupů, které se používají k jejímu zjišťování. Základem jsou poměrové ukazatele. Pro každou hospodářskou činnost je důležité dosahovat zisku.
Na základě podkladových údajů je provedena v praktické části analýza vybraných makroekonomických odvětví (průmyslu, zemědělství, stavebnictví, obchodu a dopravy) podle uvedených metod, které jsou základem finanční analýzy. Zjištěné výsledky jsou podrobeny ekonomické interpretaci, z kterých je možné vyčíst specifické znaky a odlišnosti ve struktuře jednotlivých odvětvích NH.


Obsah

Úvod
1. Majetek a jeho struktura
1.1. Majetek a jeho charakteristika
1.2. Dlouhodobý majetek
1.3. Oběžný majetek
1.4. Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
2. Kapitálová struktura
2.1. Vlastní kapitál
2.2. Cizí kapitál – zdroj financování hospodářské činnosti
3. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy
4. Ekonomická efektivnost
5. Metodika a cíl práce
5.1. Odvětvová klasifikace ekonomických činností
5.2. Zdroj použitých dat
5.2.1. Metodické vysvětlivky k podkladovým datům
5.3. Metody hodnocení
5.3.1. Horizontální analýza (též analýza vývojových trendů)
5.3.2. Vertikální analýza (též procentní rozbor komponent)
5.3.3. Poměrové ukazatele
5.3.3.1. Ukazatele rentability
5.3.3.2. Ukazatele finanční stability
5.4. Cíl práce
6. Vlastní rozbor
6.1. Struktura majetku (aktiv) a kapitálu (pasiv)
6.1.1. Rozbor horizontální analýzy na straně majetku a kapitálu
6.1.2. Rozbor vertikální analýzy na straně majetku a kapitálu
6.2. Rozbor horizontální analýzy na straně výnosů a nákladů
6.3. Rozbor vertikální analýzy na straně výnosů a nákladů
6.4. Tvorba hospodářského výsledku
6.5. Obchodní marže a přidaná hodnota
6.6. Rozbor a analýza poměrových ukazatelů
6.6.1. Analýza efektivnosti
6.6.2. Ukazatele zadluženosti
7. Závěrečné zhodnocení
8. Použité zdroje
9. Seznam zkratek
10. Seznam grafů a tabulek
11. Seznam příloh

Klíčová slova

Majetek, Kapitál, Dlouhodobý majetek, Oběžný majetek, Zisk, Náklady, Výnosy, Národní hospodářství, Majetková struktura, Kapitálová struktura, Hospodářský výsledek, Ekonomická efektivnost, Ukazatele rentability, Ukazatele finanční stability, Struktura majetku, Struktura kapitálu, Aktiva, Pasiva

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0131 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde