Pojištění a aplikace pojistné matematiky

Základní informace - Pojištění a aplikace pojistné matematiky

Název práce: Pojištění a aplikace pojistné matematiky

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 47 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zuzana Jamáriková

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0490 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Pojištění je pro nás velmi důležité již po desetiletí. Lidé mají odjakživa potřebu chránit se před hrozícími riziky. V dnešní moderní společnosti, kdy nám hrozí větší množství rizik téměř denně, se význam pojištění ještě prohlubuje. Na počátku stačilo kapitálové pojištění na věno. Postupem času pojistných produktů přibývalo od povinného ručení na automobil po pojištění pro případ smrti, tak jak se zvětšovaly potřeby pojistníků. Dnes máme na trhu několik desítek pojišťoven, které nabízejí několik desítek pojistných produktů. V souvislosti s vývojem různých produktů byl nutný vývoj mnoha matematických metod. Matematici měli, kromě jiného, velmi složitý úkol a to ocenit hodnotu lidského života u životního pojištění. S tím souviselo mnoho problémů. Dnes mají pojišťovny k dispozici zaběhnuté a ověřené metody a modely. Používají se např. tradiční úmrtností tabulky, komutační čísla, demografický model, apod. Práce se snaží ukázat na problematiku pojišťovnictví nejen z pohledu klienta pojišťovny, ale také z pohledu samotné pojišťovny. Celá práce je rozdělena na tři velké kapitoly, základní principy pojišťovnictví, teorie pojistné matematiky a aplikace pojistné matematiky. V první části je vysvětleno historické pozadí pojišťovnictví. Jsou zde definovány a vysvětleny základní pojmy, jako např. pojistné, pojištění, pojistná částka, a některé klasifikace. V druhé části jsou stručně vysvětleny základy pojistné matematiky, definovány důležité vzorce a ukázány některé modely výpočtů, které se v praxi uplatňují. Poslední aplikační část ještě definuje velmi důležitý demografický model a ukazuje jeho praktické využití. Tato kapitola je zaměřena především na konkrétní příklady, abychom si mohli vytvořit představu o tom, jak pojišťovna vypočítává některé pro nás důležité částky a co stojí za celým výpočtem.

Cíl - Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Cílem této práce je seznámení s problematikou pojištění a pojišťovnictví jako velmi složitého, propojeného oboru, ve kterém platí a fungují zákonitosti. V jednotlivých kapitolách se postupně rozebírají nejprve obecná témata, jako pojištění a pojistné. Získané znalosti se prohloubí ve druhé kapitole „Teorie pojistné matematiky“, kde se použijí v matematických vzorcích a metodách pojistné matematiky a představí se některé běžně používané nástroje pojišťovnictví. A nakonec se v kapitole „Aplikace pojistné matematiky“ na konkrétních příkladech předvede, jak se dají tyto nástroje použít v praxi, co se s nimi dá spočítat a co pro nás znamenají některé výsledky.

Závěr - Pojistná matematika se zaměřením na technické rezervy a zajištění

Rozebrali jsme některé velmi důležité pojmy, abychom celé problematice dobře porozuměli. Ukázali jsme si některé klasifikace, tak jak se s nimi můžeme setkat u různých oborů a pojišťoven. Vysvětlili jsme si, co je to pojistné, jaké existují druhy a jaké má složky. V další části jsme studovali teorii pojistné matematiky. Zde bylo důležité představit si a vysvětlit, jak se využívají některé pojistně-matematické přístupy a modely, např. komutační čísla, jako nejoblíbenější nástroj pojišťoven. Dále bylo důležité ukázat si stručně a přehledně druhy, využití a základní principy u jednotlivých kapitálových a důchodových pojištění, vysvětlit si co znamená pojištění na n let, odložené pojistné, apod. Nakonec jsme všechny své získané znalosti použili na konkrétních příkladech, díky nimž si můžeme vytvořit obrázek o tom, jak se chovají jednotlivá pojištění, jaké jsou orientační částky pojistného, a jak v pojišťovně prakticky využívají pojistnou matematiku a jednotlivé metody či modely. Ačkoliv si většina klientů uvědomuje, že pojištění je výhodné spíš pro pojišťovny, zůstávají i přesto jejími klienty, protože mají pocit, že se před možnými riziky, která mohou nastat, chrání alespoň nějakým způsobem, a jsou ochotni zaplatit za tento pocit často i velmi přehnané částky. Většinou se domníváme, že je lepší zaplatit každý měsíc menší částku než potom při vzniklé škodě jednu velkou platbu. V neživotním pojištění se takovéto uvažování většinou vyplácí, protože například pravděpodobnost, že nám nabourají automobil, je celkem velká. Musíme si ale uvědomit, že takto velkému riziku je přizpůsobena celá koncepce pojištění. Trochu jinak je tomu u životního pojištění. Ačkoliv se v České republice trend této formy pojištění zvyšuje, není v principu pro běžného člověka příliš výhodné. Mnoho lidí využívá některé produkty životního pojištění jako formu spoření, ale ne vždy je to tak výhodné, jak se na první pohled může zdát. K tomu slouží spořící účty, stavební spoření apod.


Klíčová slova

Pojištění, pojistné, pojistná částka, komutační čísla, životní pojištění, neživotní pojištění, demografie, tarif pojistného, výpočet pojistného, jednorázové netto pojistné, kapitálové životní pojištění, důchodové pojištění, konstantní splátka

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1. Cíl práce
2.2. Metodika
3. Základní principy pojišťovnictví
3.1. Historie
3.2. Základní pojmy
3.3. Klasifikace pojištění
3.3.1. Klasifikace pojištění dle různých hledisek
3.4. Pojistné
3.4.1. Dělení pojistného
4. Teorie pojistné matematiky
4.1. Výpočet pojistného
4.1.1. Tarif pojistného
4.2. Komutační čísla
4.2.1. Komutační čísla nultého řádu
4.2.2. Komutační čísla prvního řádu
4.2.3. Komutační čísla druhého řádu
4.3. Kapitálové životní pojištění
4.3.1. Jednorázové netto pojistné
4.3.2. Přehled kapitálových pojištění
4.3.2.1. Kapitálové životní pojištění s konstantními pojistnými částkami
4.3.2.2. Kapitálové životní pojištění s proměnnými pojistnými částkami
4.3.2.3. Kapitálové životní pojištění s okamžitou výplatou pojistné částky
4.4. Důchodové pojištění
4.4.1. Základní značení
4.4.2. Roční důchody s konstantními splátkami
4.4.3. Področní důchody s konstantními splátkami
5. Aplikace pojistné matematiky
5.1. Demografie jako základ životního pojištění
5.1.1. Teorie
5.1.2. Demografický model
5.1.2.1. Praktické příklady na aplikaci demografického modelu
5.1.3. Praktické případy na využití kapitálového životního pojištění
5.1.4. Praktické příklady k důchodovému pojištění
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Seznam příloh

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0490 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde