Legislativní rámec mikroregionu

Základní informace

Název práce: Legislativní rámec mikroregionu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 66 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Tomáš Šťastný

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0011 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Hlavním tématem diplomové práce je zanalyzovat současný stav legislativního zakotvení mikroregionů (resp. dobrovolného svazku obcí) v právním řádu ČR. Pojem mikroregion není právním pojmem, hovoří se o dobrovolném svazku obcí jako o jedné z možností spolupráce obcí.
V práci samé pojednávám o právním postavení obcí a o možnostech jejich spolupráce, charakterizuji mikroregion jako územní jednotku, definuji instituce které mají na mikroregiony největší vliv a rozebírám jednotlivé zákonné možnosti hospodaření dobrovolných sdružení (svazků) obcí. V poslední řadě uvádím základní charakteristiku legislativy v oblasti regionální politiky České republiky k tématu se vztahující.

Klíčová slova

Mikroregion, Dobrovolný svazek obcí, DSO, Spolupráce obcí, Hospodaření DSO, Mikroregiony, Spojování obcí, Postavení obcí, Smlouva mezi obcemi, Dobrovolný svazek obcí, Orgány mikroregionu

Obsah

1. Úvod
2. Mikroregiony
2.1 Charakteristika venkova a regionálního rozvoje
se zaměřením na téma práce
2.2 Sídelní struktura České republiky v evropském kontextu
2.3 Právní postavení obcí
2.4 Spolupráce a spojování obcí
2.4.1 Spojování obcí
2.4.2 Spolupráce obcí
2.4.2.1 Smlouva mezi obcemi
2.4.2.2 Dobrovolný svazek obcí
2.4.2.3 Obchodní společnosti
2.5 Zájmová sdružení venkovských obcí a mikroregiony
2.5.1 Venkovský mikroregion
2.5.2 Sdružení mikroregionů
2.5.3 Integrovaný projekt venkovského mikroregionu
2.5.4 Strategický rozvojový dokument
2.5.5 Zásady při zakládání svazku obcí (mikroregionu)
2.5.6 Mikroregiony v kontextu územního uspořádání státu
2.5.7. Návrhy týkající se posílení mikroregionů
2.5.8 Venkovské mikroregiony v kontextu EU
2.6 Zahraniční zkušenosti a vyhodnocení jejich využitelnosti
2.7 Počet dobrovolných svazků obcí
3. Institucionální zajištění fungování a rozvoje mikroregionu
3.1 Orgány mikroregionu
3.2 Instituce
3.2.1 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
3.2.2 Ministerstvo zemědělství (MZE)
3.2.3 Ministerstvo vnitra
3.2.4 Regionální rozvojové agentury (RRA)
3.2.5 Regionální informační centra
3.2.6 Mikroregiony a kraje
4. Hospodaření mikroregionu
4.1. Majetek dobrovolného svazku obcí
4.2. Podnikatelská činnost dobrovolných svazků obcí
4.3. Dobrovolný svazek obcí a zakládání právnických osob
4.4. Rozpočet dobrovolných svazků obcí
4.4.1. Vymezení rozpočtu dle rozpočtových pravidel
4.4.2. Příjmy a výdaje dobrovolného svazku obcí
5. Návrh věcného záměru novely zákona o obcích
6. Legislativní rámec regionální politiky ČR
7. Závěr

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0011 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde