Analýza trhu práce na regionální úrovni

Základní informace

Název práce: Analýza trhu práce na regionální úrovni

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 85 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0042 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Souhrn

Diplomová práce je zaměřena na aktuální problémy na trhu práce v ČR a vývoj nezaměstnanosti v Jihočeském regionu. Nezaměstnanost je složitým problémem moderní společnosti a má významný dopad především na ekonomickou, sociální a politickou oblast. Česká republika patří k zemím, kde se nezaměstnanost postupně zvyšovala v důsledku změny politického režimu a transformace ekonomiky. Zvyšuje se v podstatě dodnes, kdy se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 9 %. Teoretická část popisuje nezaměstnanost z teoretického hlediska a státní politiku zaměstnanosti v ČR. Praktická část práce je zaměřena na situaci na trhu práce v ČR a dále analyzuje situaci na trhu práce konkrétně v Jihočeském regionu. Pokusil sem se charakterizovat Jihočeský kraj jako jeden celek s tím, že jsem následně pro detailnější vystižení problému rozebral situaci i v jeho sedmi okresech. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o situaci na trhu práce v Jihočeském regionu podle údajů v roce 2005. Také se pokouší nastínit vývoj v této oblasti v letech 2000 – 2004. V neposlední řadě je vypracována predikce pro rok 2006 a analýza problémové skupiny mladých lidí.

 

Klíčová slova

Trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, zaměstnanost, pracovní místo, pasivní politika zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, politika nezaměstnanosti
 

Obsah

1. ÚVOD
1.1. CÍL A METODIKA PRÁCE
2. TRH PRÁCE
2.1. DEFINICE TRHU PRÁCE, POPTÁVKA A NABÍDKA PO PRÁCI
2.1.1. Poptávka po práci
2.1.2. Nabídka práce
2.1.3. Rovnováha na trhu práce
2.1.4. Pracovní trh
2.2. ROZDĚLENÍ TRHU PRÁCE
2.2.1. Primární a sekundární trh práce
2.2.2. Formální a neformální trh práce
2.2.3. Externí a interní trh práce
2.3. REGULACE TRHU PRÁCE
2.4. DŮCHODOVÝ A SUBSTITUČNÍ EFEKT
2.4.1. Substituční efekt (SE)
2.4.2. Důchodový efekt (DE)
3. NEZAMĚSTNANOST
3.1. EKONOMICKÁ INTERPRETACE NEZAMĚSTNANOSTI
3.2. DOBROVOLNÁ A NEDOBROVOLNÁ NEZAMĚSTNANOST
3.3. PŘIROZENÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI
3.4. DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI
3.5. AKTIVNÍ - PASIVNÍ OBYVATELSTVO A MĚŘENÍ NEZAMĚSTNANOSTI
3.6. ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI
3.6.1. Tendence ke zvyšování nezaměstnanosti
3.6.2. Snižování nezaměstnanosti
4. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
4.1. STÁTNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
4.1.1. Instituce státní politiky zaměstnanosti
4.1.2. Pasivní
4.1.3. Aktivní
4.1.4. Financování státní politiky zaměstnanosti
5. TRH PRÁCE V ČR
5.1. ZAMĚSTNANOST
5.2. NEZAMĚSTNANOST
5.3. NEAKTIVITA
6. JIHOČESKÝ REGION
6.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
6.2. DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
6.3. EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
6.4. INFRASTRUKTURA
7. VÝVOJ JIHOČESKÉHO KRAJE V OBDOBÍ LET 2000 – 2004
7.1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
7.2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ
7.2.1. Příjmová situace domácností
7.2.2. Mzdy
7.2.3. Dojíždění za prací
7.2.4. Nezaměstnanost a ekonomická aktivita
7.3. EKONOMICKÝ VÝVOJ
8. MEZIKRAJOVÉ POROVNÁNÍ
8.1. POSTAVENÍ KRAJE V DEMOGRAFICKÉ OBLASTI
8.2. POSTAVENÍ KRAJE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
8.3. POSTAVENÍ KRAJE V EKONOMICKÉ OBLASTI
9. SOUČASNÝ STAV NA TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM KRAJI
9.1. SOUČASNÝ STAV EKONOMICKÉ AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH JIHOČESKÉHO KRAJE
9.1.1. Prachatice
9.1.2. Strakonice
9.1.3. Tábor
9.1.4. České Budějovice
9.1.5. Český Krumlov
9.1.6. Jindřichův Hradec
9.1.7. Písek
9.2. OČEKÁVANÝ VÝVOJ JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006
10. POSTAVENÍ ABSOLVENTŮ A MLADISTVÝCH NA TRHU PRÁCE
10.1. NEZAMĚSTNANOST
10.2. NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ OBORŮ VŠ
10.2.1. Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů oborů VŠ
10.3. JIHOČESKÝ KRAJ
10.4. ZHODNOCENÍ SITUACE MLADISTVÝCH NA TRHU PRÁCE
11. ZÁVĚR
12. SEZNAM LITERATURY
13. SEZNAM PŘÍLOH

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0042 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde