Možnosti efektivního využití nápojových PET obalů

Základní informace

Název práce: Možnosti efektivního využití nápojových PET obalů

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 95 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0223 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Cílem mé diplomové práce by mělo být nalezení optimálního způsobu nakládání s jedním z nejvíce se rozvíjejících druhů odpadů, kterým jsou použité PET obaly. Ve své práci se chci zaměřit na aspekty, které zřejmě ovlivňují proces rozhodování o způsobu nakládání s touto složkou plastových odpadů. Některé kapitoly jistě nebudou mít jednoznačný závěr. Je zřejmé, že svůj vliv na proces rozhodování o způsobu nakládání s touto surovinou má zejména ekonomicky silná výrobní sféra potravinových obalů, především světoví výrobci a vývozci tohoto sortimentu. V neposlední řadě je při hledání nejvýhodnějšího řešení tohoto problému zřejmý i vliv politický, neboť ekologie obecně je velmi vnímané téma napříč širokým spektrem obyvatelstva. Uzákoněním určitého způsobu nakládání s těmito druhy obalů je tak potřeba uspokojit a vyhovět co nejširším zájmům celé společnosti. Důležitá je proto v této problematice i osvěta, která může vysvětlit, že ne všechno co je ekonomicky nejvýhodnější a organizačně nejsnazší je také nejlepší.
V současnosti je hojně prezentovaná a diskutovaná otázka kolem zálohování PET lahví, a to nejen u nás, ale prakticky v celém světě. Vzhledem k této skutečnosti mě před zahájením této diplomové práci zajímalo, kde je vlastně pravda. Budu se proto snažit i zkoumat argumenty pro a proti a hledat optimální řešení. Přínosem při tom bude jistě i rozbor této problematiky z hlediska zahraničních zkušeností. Zcela určitě bude mít na tento problém i vliv mentality lidí různých národností a jejich ekologické podvědomí. Také doba, v které se problematika řeší, má svůj význam. Především stoupající ceny surovin v důsledku čerpání neobnovitelných zdrojů můžou měnit postoj k této problematice. Práce tedy jistě nebude nadčasová a její závěry se budou měnit s dobou. Smyslem však je zhodnotit situaci současnou a navést k provedení změny, dokud je ještě čas.

Klíčová slova

PET lahev, PET obaly, recyklace, životní prostředí, nápojové obaly, odpad, povinné zálohy, jednorázové obaly, plastové obaly, PET lahve

Obsah

1 Úvod do problematiky
1.1 PET obaly jako součást „plastové složky“ komunálního odpadu
1.2 Náklady a množství využitelných složek v komunálním odpadu
1.3 Používané způsoby třídění komunálního odpadu pro vytřídění plastových složek
2 Vznik nápojových PET „odpadů“, problémy s jejich nakládáním a využitím v ČR
2.1 PET láhev jako složka komunálního odpadu v rámci obalových plastů
2.2 Druhy obalových plastů a jejich vlastnosti
2.3 Požadavky na PET obaly
2.4 Základní parametry a popis PET lahví
2.5 Technologie výroby a plnění PET lahví
2.6 Sortiment vyráběných PET lahví v ČR
2.7 EKO-KOM - kolektivní systém plnění odpovědnosti výrobců obalů
3 Porovnání světových trendů nakládání s nápojovými PET obaly s vývojem v ČR
3.1 Zákaz nevratných lahví a požadavek povinné zálohy
3.1.1 Austrálie
3.1.2 Izrael
3.1.3 Kanada
3.1.4 Spolková republika Německo
3.1.5 USA
3.2 Vyšší zdanění jednorázových obalů
3.2.1 Belgie
3.2.2 Dánsko
3.2.3 Finsko
3.2.4 Norsko
3.3 Kvóty na množství vratných opakovaně použitelných lahví
3.3.1 Portugalsko
3.3.2 Rakousko
3.4 Vyšší míra recyklace
3.4.1 Švédsko
3.4.2 Švýcarsko
3.4.3 Slovensko
4 Environmentální a ekonomické důvody pro zpětný odběr nápojových obalů (PET, ALU, ocel, sklo) se zálohováním
4.1 Důvody environmentální
4.2 Důvody ekonomické
5 Požadavky na kvalitu druhotné suroviny z nápojových PET lahví
5.1 Legislativní požadavky na recyklovaný PET
5.2 Technické a technologické faktory ovlivňující recyklaci
5.3 Některé další kvalitativní předpoklady pro opětovné využití PET suroviny
6 Způsoby recyklace a používané technologie
6.1 Základní členění jednotlivých způsobů recyklace
6.1.1 Materiálová (mechanická) recyklace
6.1.2 Chemická recyklace
6.1.2.1 Glykolýza
6.1.2.2 Hydrolýza
6.1.2.3 Metanolýza
6.1.2.4 Porovnání recyklací formou depolymerace
6.1.3 Surovinová recyklace
6.1.4 Některé další moderní metody používané při recyklaci
6.2 Technologie používané při recyklaci PET lahví
6.2.1 Vybrané jednotlivé procesy užívané technologickými linkami
6.2.1.1 Předtřídění a paketování
6.2.1.2 Třídění
6.2.1.3 Mletí
6.2.1.4 Praní
6.2.1.5 Technologické linky
6.2.1.6 Další procesy úprav PET vloček
7 Zálohování jednocestných (nevratných) nápojových obalů
7.1 Rozbor systémů způsobu sběru PET obalů
7.1.1 Systém svozu netříděného odpadu z domácností
7.1.2 Systém odvozu oddělených recyklovatelných materiálů
7.1.3 Systém sběru recyklovatelných materiálů do kontejnerů
7.1.4 Systém sběru samotných nápojových nádob
7.1.4.1 Odběrní automaty a centra nápojových obalů
7.1.5 Některé další způsoby systému sběru
7.2 Porovnání systémů recyklace se zálohou a bez zálohy
7.2.1 Systém recyklace bez zálohy
7.2.2 Systém recyklace se zálohou
8 Závěr
9 Seznam použité literatury
10 Seznam použitých symbolů a zkratek
11 Seznam grafů a tabulek
12 Seznam obrázků
13 Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0223 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde