Skladování potravinářské pšenice v sile

Základní informace

Název práce: Skladování potravinářské pšenice v sile

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 44 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Petra Rensová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0065 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Pšenice je celosvětově nejvýznamnější obilninou zajišťující výživu lidské populace. Je nejrozšířenější obilovinou pro pekařské využití. Její roční produkce se pohybuje kolem 580 mil tun. Je současně nejvýznamnější obchodní komoditou na úseku potravin. Skladování je ukládání obilovin do předem připravených a ošetřených skladovacích prostor, určených k tomuto účelu, kde je zabezpečeno udržení jakosti a hmotnosti skladované obiloviny. Sklad musí být zkonstruován z trvanlivých materiálů a chráněný proti ptactvu a hlodavcům. Prostory určené ke skladování musí být čisté, suché, snadno větratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů. Skladovací prostory musí být vybaveny pro oddělené uložení partií o různých jakostí a účelu použití. Mezi základní typy skladování se považuje krátkodobé a dlouhodobé. Toto dělení není určeno a omezeno časem, ale technickými podmínkami, které umožní skladovat při nesnížené jakosti a jakostních parametrů. Zpravidla je krátkodobé a dlouhodobé skladování rozděleno dobou 6 měsíců. Během celého procesu skladování se sledují tepoty, pachy, výskyt skladištních škůdců. Při zjištění některé závady se ihned musí provést nápravné opatření. Cílem ošetřování zásob při skladování je zabránit znehodnocení nebo poškození zásob. Základní operace ošetřování zásob jsou regulace teploty, odvětrávání, asanace, chlazení a čištění. Všechny tyto operace se provádí podle stanovených technologických a pracovních postupů a řádně se chronologicky evidují.

Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE
3 LITERÁRNÍ PŘEHLED
3.1 Anatomická stavba
3.2 Chemické složení
3.3 Skladování zrna
3.3.1 Účel skladování
3.3.2 Sušení
3.3.3 Typy skladů
3.3.4 Technologie skladování
3.3.5 Faktory ovlivňující proces skladování zrnin
3.3.6 Kontrola skladovaného zrna
3.4 Skladištní škůdci
3.4.1 Škody způsobené škůdci
3.4.2 Způsoby boje
3.4.3 Přehled významných škůdců
4 FIRMA FAULHAMMER, SILO POLIČKA
4.1 Založení a vývoj firmy
4.2 Technické parametry
4.3 Nákup
4.4 Vstupní kontrola
4.5 Obilní silo
4.6 Naskladnění obilí do sila
4.7 Čištění a sušení
4.8 Vyskladnění
4.9 Výstupní kontrola
5 ZÁVĚR
6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Klíčová slova

Pšenice, Potravinářská pšenice, Skladování pšenice, Obilní silo, Skladování obilí, Skladování zrna, Sušení pšenice, Sušení obilí, Sušení zrna, Sklady obilí, Proces skladování, Kontrola skladovaného zrna, Skladištní škůdci, Naskladnění obilí, Ukládání obilovin, Skladování pšenice v sile, Účel skladování obilí, Účel skladování pšenice, Sušení obilnin, Sila, Skladovací sila, Teplota zrnin, Naskladnění obilí do sila, Čištění pšenice, Čištění zrna, Čištění obilí, Čištění obilovin

Náhled bakalářské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0065 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde