Rychle rostoucí dřeviny jako energetický zdroj budoucnosti

Základní informace

Název práce: Rychle rostoucí dřeviny jako energetický zdroj budoucnosti

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0022 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V rámci řešení bakalářské práce „Rychle rostoucí dřeviny jako energetický zdroj budoucnosti“ jsem si za úkol stanovil popsat problematiku týkající se rychle rostoucích dřevin, jak z hlediska celkového pohledu na energii, tak i z pohledu České republiky a jiných států. Dále mým úkolem bylo analyzovat postupy pěstování, zpracování, využívání rychle rostoucích dřevin a to jak z hlediska ekonomického tak i technologického.

Klíčová slova

Biomasa, rychle rostoucí dřeviny, výmladková plantáž, matečnice, velmi krátké obmýtí, topol, vrba, produkční porost, reprodukční porost

Obsah

1. Úvod
2. Co je biomasa
2.1. Využívání biomasy jako suroviny
2.1.1. Využívání dřevního odpadu jako biomasy
2.1.2. Využívání zemědělské půdy biomasu–jinak než pro rychle rostoucí dřeviny
2.1.2.1 Využití polních plodin pro energetické účely
3. Dřevnaté energetické plodiny-rychle rostoucí dřeviny
3.1. Mimoprodukční funkce rychle rostoucích dřevin
3.2. Obecné důvody a výhody pěstování rychle rostoucích dřevin
3.3. Pěstování rychle rostoucích dřevin
3.3.1. Volba stanoviště a dřeviny
3.3.2. Předsadební příprava půdy
3.3.3. Sadební materiál
3.3.4. Výsadba
3.3.5. Péče po výsadbě
3.3.5.1. Ochrana proti plevelům
3.3.5.2. Ochrana proti okusu zvěří
3.3.5.3. Hnojení
3.3.6. Evidence o výsadbě
3.3.7. Sklizeň rychle rostoucích dřevin
3.3.8. Rušení plantáže
3.3.9. Časové schéma plantáže r.r.d. v podmínkách ČR
3.4. Druhy a klony rychle rostoucích dřevin
3.5.1. Topoly
3.5.1.1 Stanoviště
3.5.1.2 Růst a výnos
3.5.2. Vrby
3.5.2.1 Stanoviště
3.5.2.2 Růst a výnos
3.5.2.3 Klony vrby bílé
3.5.2.3 Klony vrby košíkářské
3.4. Výmladkové plantáže v ČR a zahraničí
3.4.1. Stav výmladkových plantáží v ČR
3.4.2. Výmladkové plantážnictví ve Švédsku
3.5. Ekonomika rychle rostoucích dřevin
3.5.1. Faktory ekonomiky rychle rostoucích dřevin
3.5.1.1 Diskont a výše produkce biomasy
3.5.1.2 Způsob zajištění sklizně a náklady na sklizeň
3.5.1.3 Náklady na založení výmladkové plantáže
3.5.1.4 Dotace rychle rostoucích dřevin
3.5.1.5 Náklady na nájem půdy
4. Závěr
5 Použitá literatura
6 Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0022 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde