Regionální politika EU

Základní informace

Název práce: Regionální politika EU

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 95 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Jakub Polesný

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0019 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ je programový dokument, který představuje základní koncepční rámec připravený Ministerstvem zemědělství pro poskytování projektových podpor pro české zemědělství a venkov v období po přistoupení České republiky do EU. Spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství je hrazeno z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). OP Zemědělství navazuje na opatření předvstupního programu SAPARD a dále je rozšiřuje po obsahové i finanční stránce. OP Zemědělství sestává ze tří základních priorit se sedmi opatřeními, z nichž některá jsou dále rozpracována na jednotlivá podopatření. K získání podpor z operačního programu je vždy třeba předložit projektovou dokumentaci. Ta obsahuje Žádost o finanční pomoc, k ní musejí být přiloženy povinné a nepovinné přílohy. Neexistuje žádný požadavek na to, kdo má být zpracovatelem projektu. Žadatelé o podporu si můžou zpracovávat projekty sami a využít konzultačních služeb jednotlivých regionálních pracovišť SZIF nebo mohou zadat celé vypracování projektu odborníkům z poradenských firem.

Klíčová slova

Politika hospodářské a sociální soudržnosti, Strukturální fondy, Kohezní fond, Operační programy, Iniciativy Společenství, Financování, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství , Priorita, Opatření a podopatření, Žádost o finanční pomoc, Projekt

Obsah

1 ÚVOD
2 CÍL PRÁCE A METODIKA
3 KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU
3.1 Klíčové charakteristiky
3.2 Princip programování v EU
3.1. Finanční rámec regionální politiky v programovém období 2000-2006
3.2. Klasifikace NUTS v EU
4 IMPLEMENTACE REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE
4.1 Programové dokumenty ČR pro využití zdrojů ze SF a Fondu soudržnosti
4.2 Implementační struktury Rámce podpory Společenství
4.3 Financování v ČR
4.3.1 Připravenost českého bankovního sektoru na předfinancování projektů
4.4 Statistické jednotky NUTS
5 BUDOUCNOST REGIONÁLNÍ POLITIKY
5.1 Budoucnost RP/SP v EU
5.2 Budoucnost RP/SP v ČR
6 OPERAČNÍ PROGRAM „ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ“ (OP ZEMĚDĚLSTVÍ)
6.1 Příprava OP
6.2 Sapard
6.3 Operační program Zemědělství
6.3.1 Obsah
6.3.2 Řízení programu
6.3.3 Finanční stránka OP Zemědělství
7 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
7.1 Projektová dokumentace k OP Zemědělství
7.1.1 Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP RVMZ
7.2 Zpracovatel projektu
7.2.1 Poradenství k fondům EU
7.2.2 Personální zajištění
7.2.3 Systém práce
7.2.3.1 Kritéria přijatelnosti
7.2.3.2 Bodovací kritéria
7.3 Samotný projekt jako první povinná příloha
7.4 Ostatní povinné přílohy
7.5 Nepovinné přílohy
8 ADMINISTRACE ŽÁDOSTI
8.1 Vlastní administrace
8.2 Dílčí shrnutí
9 ZHODNOCENÍ PRVNÍCH DVOU KOL PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ V OP ZEMĚDĚLSTVÍ
9.1 Přijaté, schválené a neschválené projekty
9.2 Bodování - Hodnocení vybraných bodovacích kritérií
9.3 Žádosti dle RO SZIF
9.4 Finanční náročnost projektů podle podopatření
10 ZÁVĚR
11 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
12 SEZNAM PŘÍLOH
13 SEZNAM TABULEK


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0019 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde