Eurodružstvo

Základní informace

Název práce: Eurodružstvo

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 94 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0090 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

300 000 družstev v Evropě, hraje důležitou roli v hospodářství, zaměstnává 2,3 milionů lidí a poskytuje služby 83, 5 milionům členů. Forma družstva je uznávána ve všech členských státech EU. Nicméně přeshraniční spolupráci mezi družstvy uvnitř Evropské unie brání právní a administrativní překážky.
Cílem statutu Evropského družstva, který schválila Rada EU dne 22. července 2003, je poskytnout družstvům adekvátní právní nástroje k usnadnění jejich přeshraničních a nadnárodních aktivit. Nový statut je paralelou Statutu Evropské společnosti, schválené v Evropské unii v roce 2001, ale odpovídá specifickým charakteristikám ( zvláštnostem ) družstev.


Obsah

1. ÚVOD
2. CÍL A METODIKA PRÁCE
3. LITERÁRNÍ REŠERŠE
4. POJEM DRUŽSTVA A VÝVOJ JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVY
4.1. Počátky družstevnictví a družstevní zákon z roku 1873
4.2. Družstevnictví před válkou a za okupace
4.3. Zemědělské družstevnictví po osvobození v roce 1945
4.4. Období 1948 – 1989
4.5. Období po roce 1989
5. VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE A TVORBA PRÁVA ES/EU
5.1. Vývoj evropské integrace
5.2. Právo ES/EU
5.2.1. Povaha a právní postavení společenství
5.2.2. Pojem práva Evropských společenství a práva Evropské unie
5.2.3. Prameny práva
5.2.4. Aplikace práva Společenství
5.3. Právo obchodních společností
5.3.1. Úvod do práva obchodních společností
5.3.2. Veřejnost a průhlednost činnosti společností
5.3.4. Nové formy společností ve Společenství
6. PROBLEMATIKA DRUŽSTVA V PRÁVU ES/EU
6.1. Celkový pohled na družstevnictví v EU
6.2. Některé zvláštnosti úpravy družstev v členských zemích EU
6.3. Směry rozvoje družstevnictví v EU
6.4. Zpracovávání návrhu stanov Evropského družstva
6.5. Charakteristika stanov Evropského družstva
6.5.1. Základní informace o stanovách
6.5.2. Struktura stanov
6.6. Ingerence členských států EU do úpravy vztahů Evropských družstev
7. KOMPARACE S ČESKOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU APLIKOVANOU V PRAXI
7.1. Mezinárodní družstevní svaz
7.2. Družstevní asociace ČR
7.2.1. Základní informace o Družstevní asociaci ČR
7.2.2. Čísla o českém družstevnictví
7.3. Kapitálové a další finanční otázky
7.4. Řízení družstev
7.5. Založení a vznik družstva
7.6. Vlastní stanovy
7.7. Předmět činnosti družstva
7.8. Členství
7.9. Účast zaměstnanců Evropského družstva na jeho záležitostech
7.10. Zánik družstva
8. ZÁVĚR
9. LITERATURA
10. PŘÍLOHY

Klíčová slova

Družstvo, Eurodružstvo, Družstevní principy, Evropská unie, Evropské družstvo, Přeshraniční spolupráce, Akty společenství, Družstv, Počátky družstevnictví, Pojem družstvo, Zemědělské družstevnictví, Družstevnictví před válkou, Evropská integrace, Problematika družstva, Družstevnictví v EU, Mezinárodní družstevní svaz, Družstevní asociace, Řízení družstev, Založení a vznik družstva, Předmět činnosti družstva, Zánik družstva


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0090 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde