Analýza chovu koní ve vybraném objektu

Základní informace

Název práce: Analýza chovu koní ve vybraném objektu

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 80 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0002 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Souhrn

Obsahem této práce je porovnání 3letého domácího a importovaného anglického plnokrevníka na základě výsledků dosažených na dostihové dráze v letech 1999 – 2002. Hlavní část tvoří statistická analýza porovnání průměrného generálního handicapu na 1 koně v dané zemi a generálního handicapu za celé sledované období. Součástí statistické analýzy jsou perspektivy vývoje domácích a importovaných plnokrevníků na dostihové dráze.

 

Klíčová slova

Chov koní, analýza chovu koní, Anglický plnokrevník, import, generální handicap, domácí chov, 3letý(klasický) ročník, dostihy, plemenná kniha, start, kolekce, Jockey Club

 

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Literární rešerše
3. 1. Původ plemene anglický plnokrevník
3. 2. Historie chovu anglického plnokrevníka, exteriér
3. 3. Dostihy
3. 4. Výkonnost a typy dostihové výkonnosti
3. 5. Import A1/1 do českých zemí
3. 6. Rozdělení dostihů
3.7. Stanovení intenzity tréninku
3. 8. Výkonnost
3. 9. Doping
4. Analýza podkladů
4.1. Přehled celkového dostihového dění u nás
4.2. Hodnocení výkonnostní úrovně 3letých ročníků za období 2001 - 2005
4.2.2. Sezóna 2001
4.2.3. Sezóna 2002
4.2.4. Sezóna 2003
4.2.5. Sezóna 2004
4.3. Časová řada tříletých ročníků – souhrnné tabulky
4.4. Časová řada t-testu
4.5. Zhodnocení tabulek
5. Perspektivy
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Přílohy

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0002 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde