Čtenářský deník - čtenářské deníky na míru

Bylo Vám zadáno zpracování čtenářského deníku a nevíte si rady? Byl Vám přidělen rozbor literárních děl, která Vám nevyhovují? Nejste si jisti, jak čtenářský deník správně napsat? Potřebujete pomoci se strukturou čtenářského deníku? Nevíte, jak správně obsáhnout hlavní myšlenku zadaných literárních či odborných děl? Nevíte si rady s literárním rozborem či charakteristikou hlavních postav, která musí čtenářský deník obsahovat? Nemáte dostatečný časový prostor na zpracování čtenářského deníku, protože se připravujete na zkoušky, staráte se o rodinu, pracujete či chodíte na brigády? Nebo potřebujete jen poradit jak správně využívat odborné zdroje a jak s nimi pracovat? Nechcete riskovat plagiát?

Pak jste na správné adrese. Nabízíme Vám záruku originality, pomoc týmu profesionálních textařů s potřebnou odborností, konzultace obsahu, zaměření či struktury práce, citace z kvalitních publikací, korekturu Vašich prací, možnost expresního zpracování práce a řadu dalších služeb. To vše rychle, efektivně, diskrétně a s možností Vaší plné kontroly. Tak neváhejte a přidejte se do řad našich spokojených klientů!

Podklady pro čtenářské deníky si můžete objednat zde


Co jsou to čtenářské deníky?

Čtenářský deník sestává ze stručných charakteristik či písemných záznamů přečtené literatury. Čtenářské deníky jsou zadávány nejčastěji na základních či středních školách a to v rámci českého jazyka či speciálních literárních seminářů. Na vysokých školách čtenářské deníky zpravidla požadovány nejsou. Tvorba čtenářského deníku je na vysoké škole ponechána na studentově volbě. Pravdou ovšem je, že čtenářský deník s citacemi a kompletními bibliografickými údaji může vysokoškolskému studentovi pomoci při zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací jako např. práce bakalářské, diplomové či disertační.

Jak čtenářský deník napsat?

Rozsah a strukturu jednotlivých záznamů čtenářských deníků určuje stejně jako např. rozsah a strukturu seminárních prácí či referátů vyučující předmětu, v němž jsou čtenářské deníky zadávány. Obecně lze říci, že se rozsah a struktura čtenářského deníku liší svou náročností podle typu škol a stupně školního vzdělání.

Čtenářský deník a jeho struktura na základní škole

Na základních školách sestává čtenářský deník nejčastěji z jednoduchých písemných záznamů o hlavní dějové struktuře konkrétního díla a ze stručné charakteristiky hlavních postav. Čtenářské deníky na základních školách jsou strukturovány tak, aby rozsah jednoho záznamu nepřesahoval dvě strany sešitu formátu A5.

Čtenářský deník a jeho struktura na střední škole

Na střední škole je již vyžadována propracovanější struktura čtenářského deníku. Nároky na zpracování čtenářského deníku se zvyšují spolu se stupněm školního vzdělání. Obecně lze ovšem říci, že by měl čtenářský deník obsahovat popis hlavní dějové zápletky díla a charakteristiku hlavních postav. Často je ale také vyžadováno, aby student prokázal schopnost pochopení textu tím, že ve svém čtenářském deníku stručně uvede hlavní autorovo poselství, které chtěl svým dílem vyjádřit. Čtenářské deníky mohou tedy studentům následně pomoci při studiu odborné literatury při zpracovávání seminárních a semestrálních prací či referátů. V těchto typech prací je totiž také často požadována schopnost postihnout hlavní myšlenky zpracovávaných děl, popřípadě schopnost jejich komparace. Studenti jsou obvykle také vyzváni, aby ve čtenářském deníku uvedli svůj celkový názor na zpracované dílo a tento názor dále rozvedli v úvahu (esej) nad přínosem daného díla. V posledních ročnících středoškolského vzdělání, a to zejména v rámci literárních seminářů, učitelé vyžadují, aby čtenářské deníky obsahovaly i literární rozbory textů.

V rámci zpracování čtenářského deníku na střední škole jsou studenti často vedeni také k tomu, aby své záznamy o jednotlivých dílech doplňovali citacemi a bibliografickými údaji. Čtenářské deníky tedy slouží i jako příprava ke zpracování odborných prací v rámci budoucího vysokoškolského studia.

O čem čtenářský deník psát?

Zadání čtenářského deníku je opět plně ponecháno na volbě učitele. Učitel může studentům zadat seznam konkrétních děl, která ve čtenářském deníku musí zpracovat nebo může vyžadovat pouze díla napsaná v určitém žánru, historické epoše či díla napsaná určitým autorem. Učitelé ovšem často v rámci zpracování čtenářského deníku vyžadují i zpracování záznamů z navštívených výstav, koncertů, divadelních představení či jiných kulturně hodnotných akcí. Čtenářské deníky lze tedy nazvat i kulturními deníky.

Přínos čtenářského deníku

Zpracování textu

Čtenářský deník učí studenty již od základní školy způsobům zacházení s literárními (později s odbornými) texty. Učí je texty zpracovávat podle určité, předem dané struktury, zachycovat hlavní myšlenky textů a utvořit si na text názor.

Možnost využití pořízených záznamů

Záznamy v čtenářském deníku doplněné bibliografickými údaji může student použít kdykoliv v průběhu svého budoucího studia při psaní referátů, semestrálních a seminárních prací nebo dokonce později při psaní prací absolventských. Čtenářský deník je tedy také úsporou času, protože v něm studenti mají přesné záznamy o daném díle a nemusí jej tedy znovu pročítat či jinak zpracovávat.

Čtenářské deníky a jejich hodnocení

Základním hodnotícím kritériem čtenářského deníku je dodržení počtu a struktury pořízených záznamů. Učitelé, kteří čtenářský deník hodnotí, dbají také na původnost zpracovaných záznamů. Pakliže je učitelem v čtenářském deníku vyžadován literární rozbor díla, je hodnotícím kritériem čtenářského deníku také správnost použití literárních pojmů, např. literárních a stylistických figur, teorie verše a rýmu, literárních druhů a žánrů a schopnost vybrat z díla ukázky. Čtenářské deníky jsou ovšem hodnoceny i z hlediska kvality zpracování jednotlivých záznamů.

Podklady pro čtenářské deníky si můžete objednat zde